Maffian på Sicilien

Den ökända maffian på Sicilien ”Cosa Nostra”, på svenska: ”vår sak” är intimt förknippad med ön sedan långt tillbaka. En del hävdar till och med att maffian existerade redan under medeltiden på Sicilien. En rimligare teori med belägg är att organisationen på allvar fick inflyttande efter Garibaldis befrielsekrig (på 1860–talet) och enande med fastlandet.

På 20–talet grep den italienska fascistledaren Benito Mussolini makten och började ”rensa ut nationens kriminella element”. Ett direkt resultat blev att många maffiamedlemmar istället flydde till Nordamerika och där byggde upp sin verksamhet – med direkta kopplingar till Sicilien.

Maffian breder ut sig på Sicilien

Efter Fascistdiktaturens fall och andra världskrigets slut på 40–talet fick Cosa Nostra-maffian ny kraft – återigen utnyttjade man det rådande kaoset, stärkte sin makt och expanderade. En del forna medlemmar utomlands återvända även till Sicilien. Detta fortsatte ända fram till början av 80–talet då maktkamper utbröt mellan olika maffiafamiljer inom Cosa Nostra och resulterade i öppna strider på Palermos gator. Polisen fick ökade resurser och man lyckade till sist gripa många högt uppsatta maffiamedlemmar och bossar.

Cosa Nostra var och är än idag ett kriminellt nätverk bestående av olika familjer. Tidigare fick organisationen ofta folkligt stöd då man såg adeln (godsägare) och politiker som det största hotet. Anledningen kan vi söka i historien – invasioner med jämna mellanrum från fjärran folk resulterar allt som oftast i fattigdom, förtryck och hat mot de styrande.

Maffian på Sicilien idag

I dag är Cosa Nostra-maffian försvagad och nätverket håller låg profil genom färre våldshandlingar och mer satsningar på laglig verksamhet – du som besökare kan med andra ord känna dig lugn. Istället är det den neapolitanska ”Gomorra-maffian” på fastlandet som stulit mediernas uppmärksamhet och skrämt bort turismen de senaste åren.

Några av den sicilianska maffians klassiska metoder att tjäna pengar och skapa sig makt har varit genom olika typer av beskyddarverksamhet, infiltration av näringsliv och narkotikahandel – varvat med laglig verksamhet. Inget tyder dock på att maffian helt kommer kunna elimineras då den närmast är ett fenomen – ibland ogripbart, djupt rotat i den sicilianska folksjälen.

Hierarki i Cosa Nostra:

  1. Capofamiglia (familjens överhuvud)
  2. Consigliere (rådgivare)
  3. Sotto Capo (underbefäl)
  4. Capodecina (gruppledare)
  5. Uomini D’onore (”män av ära”)
  6. Rasi Minapa (medhjälpare eller ”underhuggare”)

Till turistguiden om Sicilien »»